Healing / Reading

Holistisch Energetische Therapie is gegrond op oeroude tradities, waarbij er gewerkt wordt met energie en chakra’s.

Healing richt zich op het bewust worden van het eigen energieveld , via handoplegging of werken in de aura wordt de innerlijke kracht aangeraakt waardoor lichaam, geest en ziel op een nieuwe manier in harmonie komen.

Reading is het ‘lezen’ van deze energie en geeft de mogelijkheid inzicht in processen te krijgen. Inzicht en informatie over eigen levensprocessen kunnen een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief be├»nvloeden.

Klankschalen en stemvorken kunnen ingezet worden om dit bewustwordings proces te ondersteunen. Deze klanken verbinden zich met de energie, waardoor dit in beweging wordt gezet.

Het lichaam zoekt van nature harmonie/ evenwicht en krijgt steun door de behandeling ,klank en trilling van de stemvorken.

Natuur foto met klankschaal