Present child

Present Child is een methode om het verhaal/gedrag van het kind op methodische wijze te vertalen,
waardoor het opeens over de vertellende ouder gaat. Kinderen zetten zich net zo intens en actief in, voor het levensgeluk van ouders, als ouders voor hun kinderen. Kinderen doen dat door middel van hun gedrag, spel, ontwikkeling en klachten. Hierdoor tonen zij op heldere en liefdevolle wijze wat hun ouders/opvoeders op dat moment nodig hebben. Het verhaal van het kind wordt op methodische manier vertaald door de kindertolk, waardoor het ineens over de vertellende ouder gaat. Dit raakt een snaar van binnen, geeft inzicht, motiveert en geeft verandering. Daardoor worden we in toenemende mate liefdevolle krachtige mensen en daarmee evenwichtige opvoeders, en dat is precies wat kinderen van ons vragen.

De methode begint met een uitgebreide intake over het kind, en deze intake wordt ‘vertaald’ naar de vertellende ouder. Dit betekent dat de methode minimaal uit 2 consulten bestaat.

Logo van present child